Op dit moment is de Stichting Voorieder1 nog in oprichting. Tot de oprichting is afgerond (naar verwachting medio 2021) , zijn de achterliggende partijen nog zelf verantwoordelijk voor de dienstverlening en dus ook voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie over het privacybeleid van de betrokken partijen is te vinden via de volgende links:
 
MEE 
JGT 
 
Op de betreffende websites is ook te lezen tot wie u uw vragen op het gebied van de omgang met uw persoonsgegevens binnen die partijen kunt richten.
 
Weet u niet bij welke partij u moet zijn, dan kan uw dienstverlener u desgewenst vertellen aan welke partij hij/zij verbonden is.
 
Zodra de Stichting Voorieder1 de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening en dus ook voor de verwerking van uw gegevens overneemt, zal hier de privacyverklaring van Voorieder1 met een eigen mailadres voor uw privacyvragen gepubliceerd worden.
 
Wanneer u vragen hebt over de oprichting van Voorieder1 en wat dat betekent voor u als client van één van de betrokken partijen, dan kunt u die stellen aan de projectorganisatie: Jeannine.paauw@voorieder1.nl