Je bent hier:

Wij zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers.

Voor ieder 1 is er echt voor iedereen. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind. Of als je vragen hebt over de opvoeding of het gedrag van je kind. Maar wij zijn er ook voor de kinderen zelf die problemen hebben. Bijvoorbeeld omdat je somber bent. Of omdat er thuis veel spanningen zijn waar jij last van hebt. Je kunt dus ook zelf contact met ons opnemen.

Voor al dit soort vragen is Voor ieder 1 de juiste plek. Wij luisteren, denken mee en helpen je. Het kan ook zo zijn, dat andere organisaties zorgen over jouw situatie bij ons hebben gemeld. Zoals politie, Veilig Thuis of het meldpunt zorg en overlast. Als dit zo is, laten deze instanties dit vooraf aan je weten.

Hoe gaat het precies?

Als je contact met ons hebt gezocht, maken we een afspraak. Samen bespreken we de situatie. Dit noemen we een intake. Je mag natuurlijk altijd iemand meenemen om je te ondersteunen. Bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid. Maar het kan ook iemand zijn van het Meedenkersnetwerk In dit gesprek bespreken we niet alleen de zorgen die er zijn. We kijken ook naar de dingen die juist goed gaan. Die vormen namelijk vaak een deel van de oplossing. Zo zoeken we samen naar een manier om te situatie te verbeteren. Als uit de aanmelding blijkt dat er meerdere problemen een rol spelen. Dan kan het nodig zijn om andere hulp- of zorgverleners bij dit gesprek uit te nodigen. Bijvoorbeeld iemand met kennis van financiële problemen of andere problemen. Dit laten wij je altijd weten. We kijken wie er in jouw omgeving is om je te helpen. Dat kan een familielid zijn of een vriend of kennis. Vaak zijn een paar gesprekken genoeg om weer zelf verder te kunnen. Maar soms blijkt dat er een specialist nodig is. Omdat iedereen belangrijk is bij het verbeteren van de situatie, maken we één plan met het hele gezin. Hierin staat waar we aan gaan werken en wie wat gaat doen.

Eén contactpersoon, één plan

Je krijgt een vaste contactpersoon. Ook als er meerdere hulp- of zorgverleners betrokken zijn. Zo zorgen we ervoor dat je niet met iedereen apart afspraken hoeft te maken. En dat de hulp goed op elkaar is afgestemd.

Toeleiding specialistische zorg

Als het nodig is, leiden wij toe naar specialistische zorg. Dit kan op twee manieren. Zorg in natura en het Persoons Gebonden Budget (PGB). De regels van jouw gemeente voor PGB, vind je op de website van jouw gemeente. De regels kunnen per gemeente verschillen. Je kunt via de volgende linkjes de regels voor PGB bekijken voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk.

Jeugdmatch

Als wij jouw gezin gaan ondersteunen, melden wij dat in JeugdMATCH. Dat is een digitaal systeem dat alle gemeenten gebruiken. Het systeem zorgt ervoor dat hulpverleners die bij hetzelfde gezin betrokken zijn, een melding krijgen. De medewerker van Voor ieder 1 zet zijn eigen contactgegevens in het systeem en de naam, adres en geboortedatum van je kind, geen inhoudelijke informatie. Om inhoudelijke informatie uit te kunnen wisselen met elkaar, is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Meer informatie over JeugdMATCH vind je op www.cjg.nl.

Er wordt niets vermeld over reden van betrokkenheid of andere inhoudelijke informatie en alleen professionals die bij jouw gezin betrokken zijn kunnen in dit systeem. Er ontstaat een MATCH als twee of meer professionals contactgegevens in het systeem zetten. Als dat gebeurt, nemen ze contact met je op om toestemming te vragen om met elkaar te overleggen.

Veiligheid staat voorop

Wij kijken altijd hoe het staat met de veiligheid van een kind. Als daar zorgen over zijn, dan bespreken we dit met de ouders of verzorgers en als het nodig is ondernemen we verdere actie.

We volgen de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wij bij signalen van kindermishandeling, de stappen van de meldcode volgen.

Meer informatie over de meldcode vind je op www.meldcode.nl.

Niet tevreden over de hulp?

Als je niet tevreden bent over onze hulp, vertel dit dan eerst aan de medewerker waar je contact mee hebt. Lukt het niet om het samen op te lossen, dan kun je vragen naar de teammanager om te bemiddelen. Mocht dat onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kun je een gesprek aanvragen met de directeur van Voor ieder 1 via het secretariaat: info@voorieder1.nl.  

Als het niet lukt om er uit te komen, dan kun je ook terecht bij de klachtencommissie Jeugdhulp Zuid-Holland. Voldoet jouw klacht aan de voorwaarden in het klachtenreglement, dan kun je een klacht indienen door dit formulier in te vullen: klachtenformulier Klachtencommissie Jeugdhulp.

We hebben een aantal tips en handvatten op een rijtje gezet om je erbij te helpen: tips en handvatten.

Niet tevreden over een pgb-beschikking?

Ben je niet tevreden over een beschikking voor een persoons gebonden budget (pgb), dan kun je dat bespreken met de ISD Bollenstreek. Meer informatie vind je op hun website.