Je bent hier:

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is voor iedereen, ongeacht je beperking of probleem dat je ervaart. Het doel is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Wanneer je door een beperking of ziekte jezelf niet goed kunt redden in het dagelijks leven, kun je ondersteuning aanvragen via de Wmo.

De Wmo wordt uitgevoerd door de ISD Bollenstreek. De medewerkers van de ISD zijn aanwezig op de locaties van Voor Ieder 1. 

Wilt u meer informatie over de Wmo of een melding indienen? Ga dan naar de website van ISD Bollenstreek. 

Voor welke hulp kun je terecht bij de Wmo?


Niet tevreden over de hulp van Voor ieder 1?

Als je niet tevreden bent over onze hulp, vertel dit dan eerst aan de medewerker waar je contact mee hebt. Lukt het niet om het samen op te lossen, dan kun je vragen naar de teammanager om te bemiddelen. Mocht dat onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kun je een gesprek aanvragen met de directeur van Voor ieder 1 via het secretariaat: info@voorieder1.nl

Niet tevreden over dienstverlening vanuit de Wmo?

Als je niet tevreden bent over dienstverlening vanuit de Wmo, zoals de begeleiding, huishoudelijke hulp of hulpmiddelen, dan kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.