Je bent hier:

Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is er voor mensen met een ziekte of een beperking. Wanneer je je hierdoor niet goed kunt redden in het dagelijks leven. Of als het lastig is om actief deel te nemen aan de samenleving. Dan kun je zorg of ondersteuning aanvragen via de Wmo.

De Wmo is voor iedereen, ongeacht de beperking of het probleem dat iemand ervaart. Het doel is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Voor welke hulp kunt u bij ISD Bollenstreek voor Wmo vragen terecht?

Dat is voor de volgende maatwerkvoorzieningen:

  • Hulp bij het huishouden
  • Vervoer (collectief en individueel)
  • Woningaanpassingen
  • Rolstoelen
  • Begeleiding (dagbesteding en kortdurend verblijf)

Via de volgende link kun je meer informatie over de Wmo lezen. Of gelijk een aanvraag of melding doen of een declaratie indienen.

Niet tevreden over de hulp?

Als je niet tevreden bent over onze hulp, vertel dit dan eerst aan de medewerker waar je contact mee hebt. Lukt het niet om het samen op te lossen, dan kun je vragen naar de teammanager om te bemiddelen. Mocht dat onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kun je een gesprek aanvragen met de directeur van Voor ieder 1 via het secretariaat: info@voorieder1.nl

 

Niet tevreden over Wmo of pgb-beschikking?

Als je niet tevreden bent over een beschikking voor pgb of maatwerkvoorziening vanuit de Wmo zoals huishoudelijke hulp, begeleiding of een vraag naar hulpmiddelen, dan verwijzen we je naar de website van ISD Bollenstreek.