Klachtenregeling

Onze medewerkers verlenen op professionele en zorgvuldige wijze hulp aan al onze klanten.
Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop er met u is omgegaan. Kortom u hebt een klacht. Wat u dan kunt doen is in onze klachtenregeling beschreven.