Je bent hier:

Jeugdmatch

Als wij jouw gezin gaan ondersteunen, melden wij dat in JeugdMATCH. Dat is een digitaal systeem dat alle gemeenten gebruiken. Het systeem zorgt ervoor dat hulpverleners die bij hetzelfde gezin betrokken zijn, een melding krijgen. De medewerker van Voor ieder 1 zet zijn eigen contactgegevens in het systeem en de naam, adres en geboortedatum van je kind, geen inhoudelijke informatie. Om inhoudelijke informatie uit te kunnen wisselen met elkaar, is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Meer informatie over JeugdMATCH vind je op www.cjg.nl.

Er wordt niets vermeld over reden van betrokkenheid of andere inhoudelijke informatie en alleen professionals die bij jouw gezin betrokken zijn kunnen in dit systeem. Er ontstaat een MATCH als twee of meer professionals contactgegevens in het systeem zetten. Als dat gebeurt, nemen ze contact met je op om toestemming te vragen om met elkaar te overleggen.

Veiligheid staat voorop

Wij kijken altijd hoe het staat met de veiligheid van een kind. Als daar zorgen over zijn, dan bespreken we dit met de ouders of verzorgers en als het nodig is ondernemen we verdere actie.

We volgen de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wij bij signalen van kindermishandeling, de stappen van de meldcode volgen.

Meer informatie over de meldcode vind je op www.meldcode.nl.