Sinds kort is het project Steunouder gestart in de gemeente Teylingen, wij zijn hier erg enthousiast over en hopen dit project een goede start te geven.

Het project Steunouder Teylingen biedt kinderen van ouders in een kwetsbare situatie een gastvrij thuis van één of twee dagdelen per week. Met project Steunouder wordt concrete invulling gegeven aan het versterken van de eigen kracht van kwetsbare gezinnen en het verbreden van hun sociale netwerk. Het gaat om ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar die zelf geen netwerk hebben waarop zij beroep kunnen doen. Steunouders zijn vrijwilligers die voor het kind een soort “tante en oom” of “oma en opa” zijn. Steunouders geven ouders een steuntje in de rug zodat zij zelf voor hun kind kunnen blijven zorgen en verdere hulpverlening kan worden voorkomen.

Zoals bijvoorbeeld Nadine. Zij is 3 jaar. Haar moeder zorgt alleen voor haar. Zij heeft psychische problemen en tijd voor zichzelf nodig. De zorg voor Nadine is haar soms te veel. Haar familie woont ver weg. Het zou heel fijn zijn als Nadine met een zekere regelmaat bij een steunouder kan zijn.

De steunoudercoördinatoren voeren intakegesprekken met de steunouders en vraagouders om hen te leren kennen. Door middel van deze gesprekken worden de steunouders en vraagouders aan elkaar gekoppeld. Vervolgens kunnen steunouders voor al hun vragen terecht bij de steunoudercoördinator en wordt er ieder half jaar een evaluatie gesprek gevoerd.

Bent u geïnteresseerd om steunouder te worden? Bent u benieuwd of een steunouder iets voor u kan betekenen? Of ken je ouders die overbelast zijn? Stuur dan een e-mail naar: teylingen@steunouder.nl of neem contact op met een van de steunouder coördinatoren: Maren Bartels (0612465414) of Sarah Kaamouch (0638294319).
Voor meer informatie kunt u terecht op www.steunouder.nl

Wij hopen dat project Steunouder vele gezinnen in Teylingen zal ondersteunen.